Köszöntő

Üdvözlöm a Kaposvári Rotary Club honlapján!

Néhány mondatban a szervezetről.

A Rotary szervezete egy amerikai ügyvéd, Paul Harris vezetésével jött létre 1905-ben azzal a céllal, hogy különböző foglalkozású emberek fogjanak össze egymással a barátság és a humanizmus jegyében, szaktudásuk és lehetőségeik révén segítsék egymást és rászoruló embertársaikat. (Maga a „Rotary” név a „rotálni, cserélődni” szóból adódik, mivel a klubtagok eleinte váltakozva, egymás munkahelyén találkoztak.) A kezdeményezés rövid idő leforgása alatt rendkívüli népszerűségre tett szert. 1921-ben már minden kontinensen működött a szervezet. Az első magyarországi klub 1925-ben alakult, majd hosszú kihagyás után, 1989-ben újjáéledt a kezdeményezés hazánkban. Országszerte 49 egység működik, nagyjából 1.200 tevékeny tagot számlál.

A Rotary Club Kaposvár a pécsiek ösztönzésére alakult 2010-ben, jelenleg 22 taggal munkálkodik. Létrejötte óta számos tevékenységet folytat, melyek közül kiemelt szerepet kap a hátrányos helyzetű diákok és családok támogatása (nyelvvizsgák finanszírozása, üdültetés, tűzifa akció stb). Ezen kívül Kaposvár kulturális életébe is bekapcsolódik klubunk (Somogy megye hivatásos és amatőr festőinek szponzorálása, Nyugati Temető kápolnája stb).

Az életben mindig aktuális, mindenkor helye van annak, hogy a tenni akaró és tenni tudó emberek nyitott szívvel fölajánlják segítségüket a közelükben élő, rászoruló társaiknak. Ez esetenként hatalmas lehetőséget, vagy akár egyedüli kapaszkodót jelenthet környezetünk szegény sorsú emberei számára. Keressük és vegyük észre, hol segíthetünk és cserébe mi is megtapasztalhatjuk a lelki gazdagodás élményét.

Személy szerint mindenkit buzdítok, hogy kapcsolódjon be az előttünk álló év programjába és köszönetemet fejezem ki Mindazoknak, akik az eddig megvalósult tervekből részt vállaltak.

Wimal Morapitiye

elnök

Leave a Reply